Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

Ngày 23/06/2020   |   Nghề nghiệp

Không gian làm việc tại văn phòng

Không gian làm việc tại văn phòng ban chỉ huy công trình

Nhà công vụ, khu vực căn tin Ri-Coffee

Khu vực huấn luyện an toàn lao động trên công trường

Tin tức liên quan