RICONS 建築投資集团股份公司 建设繁荣 - 完善渴望

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

建设繁荣 - 完善渴望

活动领域

Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...
Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...
Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...
Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...
Ricons đã sớm xây dựng và phát triển mô hình Tổng thầu thi công...

Gallery

2020 | 春季博览会 Ri-Market

12/06/2020

Sắc màu Giáng sinh tại công trường Ricons cn

01/09/2020

事业

寻求分包商 - 供应商

为了满足生产和经营活动,Ricons正在寻求长期合作的分包商和供应商。 请在此处填写信息以加入Ricons的供应链。

能力简介

HOTLINE: 097 990 3020

评价Ricons

Ricons最引人注目的是质量,安全,环保,在施工过程中勤奋并正确地执行了这些任务。

Dorco Co., Ltd

Ricons进行的项目按时完成,与我们的期望相比,其质量很高。

安吉亚投资