RICONS GROUP CONSTRUCTION INVESTMENT JSC

콘빈 건설 - 완전 욕망

RICONS GROUP CONSTRUCTION INVESTMENT JSC

콘빈 건설 - 완전 욕망

2004

설립 년도

12.000

인사

40

진행중인 프로젝트

150

부동산 프로젝트가 완료되었습니다

7.955

2020 년 수익

活动领域

Tổng thầu; Thiết kế và Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.
Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước và điều hoà không khí.
Xây dựng, lắp đặt các công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng nước, hạ tầng công nghiệp.
Đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản dân dụng - công nghiệp.

新聞

24/04/2021

23/04/2021

19/04/2021

17/04/2021

직업

하청 업체 검색-공급 업체

생산 및 비즈니스 활동을 충족시키기 위해 Ricons는 장기 협력 업체 인 하청 업체를 찾고 있습니다.Ricons 공급망에 가입하려면 여기에 정보를 작성하십시오.

용량 소개

RICONS 평가

가장 주목할만한 점은 건설 과정에서 Ricons가 부지런하고 적절하게 수행 한 품질, 안전, 환경 보호입니다.

An Gia

가장 주목할만한 점은 건설 과정에서 Ricons가 부지런하고 적절하게 수행 한 품질, 안전, 환경 보호입니다.

Dorco