CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng là người phụ trách kế toán

24/09/2022

TIN TỨC KHÁC

thumb

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Ông Võ Thanh Liêm

29/03/2021

thumb

Ký kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

26/07/2023

thumb

Công bố về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Ricons - Lần 26

14/04/2021