Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

27/04/2024

TIN TỨC KHÁC

thumb

Quyết định ký kết Hợp đồng thi công Gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

29/08/2023

thumb

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI – năm 2023

24/06/2023

thumb

Thông báo chốt danh sách cổ đông

09/06/2020