TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Tổng quan

ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RILAND

Địa chỉ: Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3930 648

Website: www.riland.vn

 


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP QUIHUB

Địa chỉ: Lô B2.05 + B2.06 + B2.07, Khu CN Nhơn Hội (Khu A), Khu KT Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 097 136 5566

Website: www.quihub.vn

 


SẢN XUẤT


CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ RIHITECH

Địa chỉ: Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3930 6488

Website: www.frisch.vn