Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Chuyên viên IT (Bảo mật hệ thống)

Chuyên viên IT (Bảo mật hệ thống)

Ngày 23/06/2020   |   Nghề nghiệp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện độc lập việc giám sát an ninh hệ thống CNTT các lĩnh vực chuyên môn sau theo quy trình, tài liệu hướng dẫn đã được ban hành:
  • Quản trị và phân tích log tập trung.
  • Điều tra an ninh CNTT.
  • Phân tích mã độc.
 • Thực hiện độc lập công việc giám sát, phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố ANTT đã được nhận diện theo quy trình, tài liệu hướng dẫn , các loại sự kiện/sự cố bao gồm:
  • Truy cập trái phép.
  • Vi phạm các chính sách bảo mật.
  • Xâm nhập hệ thống mạng.
 • Đề xuất phương án giám sát an ninh, xử lý đối với các sự kiện, sự cố mức trung bình hoặc thấp hơn chưa được nhận diện.
 • Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, phương thức giám sát an ninh hệ thống CNTT và cải tiến quy trình, hướng dẫn đánh giám sát an ninh hệ thống CNTT theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.
 • Biên soạn Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn, Tài liệu đào tạo đối với công tác giám sát an ninh hệ thống CNTT.
 • Lập các báo cáo đánh giá an ninh hệ thống CNTT định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Giới tính: Nam.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin
 • Có kinh nghiêm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực tương ứng.
 • Sử dụng tốt các phần mềm phục vụ cho công việc.
 • Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt, chịu được áp lực công việc.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

 • Văn phòng Ricons: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Tin tức liên quan