TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Nguồn lực

R&D - Chìa khóa cạnh tranh vạn năng

Nghiên cứu và Phát triển (R&D) là một phần quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, việc đưa hoạt động R&D vào chiến lược vận hành của Công ty sẽ giúp tạo ra được những khác biệt, thế mạnh vượt trội đưa vị thế của Công ty ngày càng lớn mạnh trên thị trường. Hiểu rõ điều này, Ricons đã xây dựng Trung tâm R&D để phục vụ cho công tác nghiên cứu, cải tiến và phát triển hệ thống.

Để duy trì lợi thế cạnh tranh, vị thế thương hiệu, đảm bảo giá đấu thầu và tỷ suất lợi nhuận, Công ty liên tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới, không ngừng phát triển những cải tiến về biện pháp thi công, vật liệu mới,... phù hợp và đón đầu xu hướng ngành, góp phần giải quyết những khó khăn của khách hàng cũng như nội tại Công ty.

Hoạt động Nghiên cứu & Phát triển tại Ricons