ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Phú Hưng gia tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Lần 7 - Năm 2014

Phú Hưng gia tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Lần 7 - Năm 2014

Ngày 28/08/2020 | Công bố thông tin
Sáng này 18/4/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 - năm 2014 của Công ty CPĐT Xây dựng Phú Hưng Gia diễn ra tại Khách sạn Continental Sài Gòn với sự góp mặt của 137 cổ đông tham dự, đại diện cho 8.461.400 cổ phần chiếm 84,61% vốn điều lệ Công ty.

 

Đại hội đã tổng kết lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013, thảo luận và đánh giá phương án, quyết sách triển khai kế hoạch hoạt động cho năm 2014 và các nội dung trong Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2014. 

 

Năm 2013 là năm tiếp nối của giai đoạn Việt Nam đối mặt với nhiều bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài, thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị và tập thể CBNV Phú Hưng Gia vẫn nỗ lực hết mình, duy trì sự phát triển ổn định, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu năm 2013 là 1.294 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 28.2 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, việc đón đầu dòng vốn FDI trong các dự án sản xuất công nghiệp nâng cao uy tín và thương hiệu của PHG trong mảng thiết kế và thi công nhà xưởng công nghiệp, mở ra nhiều cơ hội trong việc tiếp cận các nhà đầu tư mới trong tương lai.

 

Tại Đại hội, những nội dung quan trọng trong tờ trình được các cổ đông thảo luận sôi nổi. Tất cả ý kiến của cổ đông được Đoàn chủ tịch lắng nghe, ghi nhận và đánh giá là những góp ý quan trọng góp phần định hướng giúp Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty, đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và người lao động.  

Tin tức liên quan