ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Ngày thứ Bảy xanh Ricons - Chung tay bảo vệ Trái Đất

Ngày thứ Bảy xanh Ricons - Chung tay bảo vệ Trái Đất

Ngày 24/04/2021 | Tin công trình

Chúng ta đang cùng sống trong một ngôi nhà chung mang tên Trái Đất. Ngôi nhà ấy đẹp hay không, vững chãi hay không, trường tồn hay không chính là nhờ vào sự bảo vệ của mỗi cá thể trong đó.

Là tập đoàn xây dựng luôn hướng đến cộng đồng, Ricons ý thức rất rõ về những tác động trong công tác xây dựng đến môi trường. Theo đó, Ngày Thứ Bảy Xanh là một trong những hoạt động ý nghĩa được các ban chỉ huy công trường Ricons thực hiện định kỳ hàng tuần. Tất cả kỹ sư, công nhân sẽ cùng thu dọn vệ sinh tại khu vực thi công và xung quanh bên ngoài công trường.


Hoạt động không chỉ tạo thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn góp phần giảm thiểu những tác động đến từ công tác xây dựng. Nhân tuần lễ Ngày Trái Đất, hãy cùng Ricons bắt tay thực hiện từ những việc đơn giản nhất để bảo vệ môi trường.

 

Tin tức liên quan