ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Khóa đào tạo về Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Giao tiếp

Khóa đào tạo về Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Giao tiếp

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Với PHG, nguồn nhân lực là tài sản quý giá của công ty, chính vì thế Ban lãnh đạo Công ty rất coi trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và các kỹ năng khác cho cán bộ nhân viên. Để công việc đào tạo có hiệu quả, PHG không những thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo trong nội bộ, công ty còn cử nhân viên tham gia các khóa học do các trung tâm đào tạo và các viện nghiên cứu uy tín tổ chức.

Vào ngày 11/04/2012, PHG đã tổ chức cho nhân viên tham gia khóa học về “Quản trị Nhân sự hiện đại” tại Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực (Huredin). Khóa học kéo dài hơn 02 tháng, do các giảng viên nhiều kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu các nội dung thiết thực như Luật lao động, nghệ thuật tuyển dụng, phương pháp đánh giá nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp... Đặc biệt, trong quá trình học các học viên đã tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm và xử lý một số tình huống thực tiễn hết sức thiết thực và thú vị.

Tin tức liên quan