TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Phản hồi Công văn 27/BQT-BOTANIC

Phản hồi Công văn 27/BQT-BOTANIC

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia có nhận được công văn số 27/BQT-BOTANIC của Ban Quản trị chung cư Botanic, do Bà Loan - Phó Ban Quản Trị đại diện, ký ngày 06/08/2009. Nội dung văn bản yêu cầu công ty PHG ngay lập tức phải bàn giao lại việc quản lý và thu phí giữ xe tại tầng hầm của Chung cư Botanic cho Ban quản lý (Công ty NAC).

Tin tức liên quan