TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

2010

Sắp xếp theo:

Nhà máy trần thạch cao Lafarge

Địa điểm: Khu CN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trần Thạch cao Lafarge Việt Nam 

Royal Tower

Địa điểm: Lô C17-1-1, Khu A, Nam Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ĐT Phát Triển Bất Động Sản Đông Dương

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp R&D Củ Chi

Địa điểm: Huyện Củ Chi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Nhiệt đới

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Địa điểm: Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Indochina Land

Nhà Máy Điện Tử Foster Đà Nẵng

Địa điểm: Khu công nghiệp Hoàng Cầm, Thành phố Đà Nẵng,Việt Nam

Chủ đầu tư: Foster Electric Co., Ltd

Nhà máy Dorco Vina Hưng Yên

Địa điểm: Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dorco Vina (Hưng Yên)

Khu chung cư cao cấp Rừng Cọ Eco Park

Địa điểm: Xã Xuân Quang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) 


Nhà máy trần thạch cao Lafarge

Địa điểm: Khu CN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trần Thạch cao Lafarge Việt Nam 

Royal Tower

Địa điểm: Lô C17-1-1, Khu A, Nam Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ĐT Phát Triển Bất Động Sản Đông Dương

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp R&D Củ Chi

Địa điểm: Huyện Củ Chi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Nhiệt đới

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Địa điểm: Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Indochina Land

Nhà Máy Điện Tử Foster Đà Nẵng

Địa điểm: Khu công nghiệp Hoàng Cầm, Thành phố Đà Nẵng,Việt Nam

Chủ đầu tư: Foster Electric Co., Ltd

Nhà máy Dorco Vina Hưng Yên

Địa điểm: Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dorco Vina (Hưng Yên)

Khu chung cư cao cấp Rừng Cọ Eco Park

Địa điểm: Xã Xuân Quang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) 


Nhà máy trần thạch cao Lafarge

Địa điểm: Khu CN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trần Thạch cao Lafarge Việt Nam 

Royal Tower

Địa điểm: Lô C17-1-1, Khu A, Nam Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ĐT Phát Triển Bất Động Sản Đông Dương

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp R&D Củ Chi

Địa điểm: Huyện Củ Chi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Nhiệt đới

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Địa điểm: Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Indochina Land

Nhà Máy Điện Tử Foster Đà Nẵng

Địa điểm: Khu công nghiệp Hoàng Cầm, Thành phố Đà Nẵng,Việt Nam

Chủ đầu tư: Foster Electric Co., Ltd

Nhà máy Dorco Vina Hưng Yên

Địa điểm: Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dorco Vina (Hưng Yên)

Khu chung cư cao cấp Rừng Cọ Eco Park

Địa điểm: Xã Xuân Quang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) 


Nhà máy trần thạch cao Lafarge

Địa điểm: Khu CN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trần Thạch cao Lafarge Việt Nam 

Royal Tower

Địa điểm: Lô C17-1-1, Khu A, Nam Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ĐT Phát Triển Bất Động Sản Đông Dương

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp R&D Củ Chi

Địa điểm: Huyện Củ Chi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Nhiệt đới

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Địa điểm: Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Indochina Land

Nhà Máy Điện Tử Foster Đà Nẵng

Địa điểm: Khu công nghiệp Hoàng Cầm, Thành phố Đà Nẵng,Việt Nam

Chủ đầu tư: Foster Electric Co., Ltd

Nhà máy Dorco Vina Hưng Yên

Địa điểm: Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dorco Vina (Hưng Yên)

Khu chung cư cao cấp Rừng Cọ Eco Park

Địa điểm: Xã Xuân Quang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) 


Nhà máy trần thạch cao Lafarge

Địa điểm: Khu CN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trần Thạch cao Lafarge Việt Nam 

Royal Tower

Địa điểm: Lô C17-1-1, Khu A, Nam Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ĐT Phát Triển Bất Động Sản Đông Dương

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp R&D Củ Chi

Địa điểm: Huyện Củ Chi

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Nhiệt đới

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Địa điểm: Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Indochina Land

Nhà Máy Điện Tử Foster Đà Nẵng

Địa điểm: Khu công nghiệp Hoàng Cầm, Thành phố Đà Nẵng,Việt Nam

Chủ đầu tư: Foster Electric Co., Ltd

Nhà máy Dorco Vina Hưng Yên

Địa điểm: Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dorco Vina (Hưng Yên)

Khu chung cư cao cấp Rừng Cọ Eco Park

Địa điểm: Xã Xuân Quang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico)