thumb

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

17/11/2023

thumb

Quyết định ký kết Hợp đồng thi công Gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

29/08/2023

thumb

Quyết định ký kết Hợp đồng thi công gói thầu số 12 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách T3” – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

15/08/2023

thumb

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

28/07/2023

thumb

Ký kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

26/07/2023

thumb

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

24/07/2023

thumb

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

17/07/2023

thumb

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

06/07/2023

thumb

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI – năm 2023

24/06/2023

thumb

CBTT_Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và đường dẫn đến tài liệu họp ĐHĐCĐ

01/06/2023

thumb

HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI NĂM 2023

01/06/2023

thumb

CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/05/2023