TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN (CICT)

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN (CICT)

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN (CICT)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân
Địa điểm:
Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(đang cập nhật)

(đang cập nhật)