ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy Bia Việt Nam - Giai Đoạn 4 & 5

Nhà máy Bia Việt Nam - Giai Đoạn 4 & 5

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) 
Địa điểm:
170 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tp. HCM
Quy mô:
12.700 m²
Thời gian thi công:
Đang cập nhật