TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Nhà máy Lu Thai

Nhà máy Lu Thai

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH LU THAI Việt Nam
Địa điểm:
KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Quy mô:
19.000 m²
Thời gian thi công:
8 tháng
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và cơ điện