ONE TEAM - GREAT SOLUTION

River Garden Residences - Phân khu 6

River Garden Residences - Phân khu 6

River Garden Residences - Phân khu 6

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Vina Đại Phước
Địa điểm:
Đảo Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Quy mô:
15 tầng + mái
Thời gian thi công:
16 tháng
Gói thầu:
Kết cấu,hoàn thiện và cơ điện