TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BECAMEX

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BECAMEX

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BECAMEX

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
TỔNG CÔNG TY ĐT & PT CÔNG NGHIỆP – CTCP (BECAMEX IDC)
Địa điểm:
Thành phố Mới, Bình Dương
Quy mô:
01 tháp 30 tầng
Thời gian thi công:
15 tháng
Gói thầu:
Tổng thầu thi công