TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp R&D Củ Chi

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp R&D Củ Chi

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Nhiệt đới
Địa điểm:
Huyện Củ Chi
Quy mô:
Đang cập nhật
Thời gian thi công:
Đang cập nhật
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện