ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Trường THPT Võ Văn Kiệt - Tỉnh Kiên Giang

Trường THPT Võ Văn Kiệt - Tỉnh Kiên Giang

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Kiên Giang
Địa điểm:
Khu đô thị mới Phú Cường, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 
Thời gian thi công:
9 tháng