West Gate

投资者

安家集团

预期完成

2021 - 2022

规模

4塔楼,2个地下室,20层高

进步

建设中

地点

胡志明市 Binh Chanh 区 Tan Tuc

包裹

Thiết kế & Thi công kết cấu, hoàn thiện và lắp đặt cơ điện

West Gate
West Gate
West Gate
West Gate
West Gate
West Gate

其他项目

thumb

守添The River

  • 胡志明市第2郡守添坊

  • 2座18层塔楼,1座12层塔楼,525个套房

查看详细信息
thumb
  • 胡志明市第7郡Lacasa居民区

  • 2个地下室、35层高

查看详细信息
thumb

The Signial

  • 胡志明市第7郡Lacasa居民区

  • 2塔楼(2个地下室、33层高)

查看详细信息